Lubelska Akcja Charytatywna to przedsięwzięcie, które zrodziło się w 2012 roku z pragnienia niesienia pomocy. Inicjatorką i główną organizatorką wydarzeń realizowanych w ramach działalności Akcji jest Laura Krzysiak. Organizowane akcje charytatywne połączone z licytacjami i oryginalnymi przedstawieniami, wykorzystują potencjał artystyczny uczestników, aby zbierać środki finansowe dla różnych instytucji i organizacji charytatywnych zajmujących się działalnością społeczną. Lubelska Akcja Charytatywna cyklicznie wspiera hospicja, domy opieki i placówki opiekuńcze. Widowiska organizują i realizują ludzie nauki i kultury, a także przedstawiciele lokalnego biznesu.

W ciągu pięciu lat działalności udało się zebrać ponad 250 tysięcy złotych.

Rok 2011

Początki

Zainicjowanie działalności Lubelskiej Akcji Charytatywnej przez uczniów Gumnazjum nr 15 w Lublinie

Rok 2011

5 października 2012 r.

Jeżozwierze i inne osobliwości

Pierwszy spektakl Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Zbiórka środków finansowych dla Hospicjum Małego Księcia (11.000.00 zł)

29 października 2013 r.

Kanał Remont TV

Akcja na rzecz Hospicjum Dobrego Samarytanina. Zebrane środki przeznaczono na zakup ambulansu.

29 października 2013 r.

13 listopada 2014 r.

Męskie kino

Przedstawienie połączone z licytacją prac wybitnych polskich artystów wspomogła cel charytatywny, którym był zakup wiertarki szybkoobrotowej do zabiegów neurochirurgicznych dla Uniwersytecki Szpita Dziecięcy.

5 listopada 2015 r.

Historie nie z mojej bajki

Musical, dzięki któremu zakupiono łóżka specjalistyczne dla Hospicjum Dobrego Samarytanina.

5 listopada 2015 r.

16 listopada 2016 r.

Con amore

Spektakl o miłości, z którego dochód przeznaczono na zakup łóżek specjalistycznych dla Domu Pomocy Społecznej KALINA.

17 lutego 2017 r.

5 lat Lubelskiej Akcji Charytatywnej

Jubileusz działalności organizacji stał się okazją do zbiórki funduszy na rzecz....

17 lutego 2017 r.

30 maja 2017 r.

Koncert dla Jasia

Koncert charytatywny, z którego fundusze przeznaczono na leczenie Jasia Karwowskiego.

15 listopada 2017 r.

Siedem razy Lublin

Spektakl, z którego dochód został przeznaczony na rzecz podopiecznych stowarzyszenia
"Mogę żyć"

15 listopada 2017 r.

5 grudnia 2018 r.

Rzeczpospolita Babska

Premiera spektaklu na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Białaczki

20 listopada 2019 r.

Siedem grzechów

Premiera spektaklu na rzecz podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

20 listopada 2019 r.