Image

NASZE AKCJE CHARYTATYWNE

Lubelska Akcja Charytatywna działa nieprzerwanie od 2012 roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.
Pomagajmy razem.

Szalone Wakacje

18 i 19 października 2022r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Widowisko, którego owocem ma być zbiórka funduszy na rzecz Lubelskiego Stowarzyszenia Naukowego na rzecz Rozwoju Psychiatrii


Przeczytaj o akcji

Siedem grzechów

20, 21 i 24 listopada 2019 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
Collegium Maius UM w Lublinie

Widowisko, którego owocem ma być zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie


Przeczytaj o akcji

Rzeczpospolita babska

5 i 6 grudnia 2018 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Widowisko, którego owocem ma być zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki


Przeczytaj o akcji

Siedem razy Lublin

15 listopada 2017 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia "Mogę Żyć"


Przeczytaj o akcji

Koncert dla Jasia Karwowskiego

30 maja 2017 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Koncert, którego owocem była zbiórka funduszy na leczenie Jasia Karwowskiego


Przeczytaj o akcji

5-lecie Lubelskiej Akcji Charytatywnej

17 lutego 2017 r.
Dwór Anna

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na Dom Pomocy Społecznej Kalina


Przeczytaj o akcji

Con amore

16 listopada 2016 r.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na Dom Pomocy Społecznej Kalina


Przeczytaj o akcji

Historie nie z mojej bajki

5 listopada 2015 r.
Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na Hospicjum Dobrego Samarytanina


Przeczytaj o akcji

Męskie kino

13 listopada 2014 r. Collegium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy


Przeczytaj o akcji

Kanał Remont TV

29 października 2013 r. Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na zakup ambulansu dla Hospicjum Dobrego Samarytanina


Przeczytaj o akcji

Jeżozwierze i inne osobliwości

5 października 2012 r. Filharmonia Lubelska

Widowisko, którego owocem była zbiórka funduszy na Hospicjum Małego Księcia


Przeczytaj o akcji

Lubelska Akcja Charytatywna

Kim jesteśmy

Lubelska Akcja Charytatywna to przedsięwzięcie, które zrodziło się w 2012 roku z pragnienia niesienia pomocy. Inicjatorką i główną organizatorką wydarzeń realizowanych w ramach działalności Akcji jest Laura Krzesiak. Organizowane akcje charytatywne połączone z licytacjami i oryginalnymi przedstawieniami, wykorzystują potencjał artystyczny uczestników, aby zbierać środki finansowe dla różnych instytucji i organizacji charytatywnych zajmujących się działalnością społeczną. Lubelska Akcja Charytatywna cyklicznie wspiera hospicja, domy opieki i placówki opiekuńcze. Widowiska organizują i realizują ludzie nauki i kultury, a także przedstawiciele lokalnego biznesu.

W ciągu pięciu lat działalności udało się zebrać ponad 250 tysięcy złotych.

Dołącz do grona darczyńców Lubelskiej Akcji Charytatywnej

Organizatorzy:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1